• Slide podstránka

Plochonoží - je nutno řešit v ranném věku

Plochá noha je popisný termín, označující abnormální snížení podélné klenby anebo deformace vedoucí až k vymizení klenby nohy. Stále používáme dělení na vrozenou plochou nohu (rigidní = vrozený strmý talus, tarzální koalice + flexibilní pes planovalgus) a získanou z různých příčin ...

Je způsobena: dědičností, artritidou, svalovou slabostí, kontraktur a dysbalancí, z parézy periferních nervů, dále traumatem a poruchami pohybového aparátu.

  • statisticky 98 % dětí se rodí se zdravýma nohama
  • 1-2% vrozená vada
  • 1/3 dětí ve věku 6 let má různě def. nožku, otlaky, drápovité prstce, vadné postavení pat, plochonoží, zarůstající nehty atd.

Pes planovalgus – dětská plochá noha – nejčastější diagnóza v ambulantní ortopedické praxi

  • Jedná se o deformitu v růstovém věku, kdy vlivem laxicity vazů dochází k oploštění části podélné klenby a zvýšenému vbočení paty. Podélná kostně podmíněná klenba nohy je založena při narození, ale je vyplněna tukovým polštářem a otisk nohy ve věku tří let je plný a někdy mylně vede k dojmu plochonoží. Ve třetím roce věku dítěte je významnější valgozita paty a za fyziologii považujeme 15 st odklon paty. Do 6 let věku s postupným vyrovnáváním osy kolene z X postavení do osového se mění rovněž valgozita paty, která je normální při 5 st. Hodnoty vyšší např. 20 st i v předškolním věku se vnímají již jako patologické. Pokud se dítě narodí zdravé s normálně vyvinutou kostrou a svalstvem, lze vzniku ploché nohy účinně předcházet. Noha dítěte velmi rychle roste, mění se v délce, v šířce i proporčně.
  • U malého dítěte vyroste noha v průměru o 15 až 18 mm za rok
  • U starších dětí o 8 až 12 mm za rok
  • V průběhu roku je zapotřebí 2x až 3x velikost obuvi změnit, aby zohlednila růst dětské nohy

Následující obrázky ukazují nožky dítěte mezi prvním a druhým rokem života (1. obrázek) a v 10 letech (2.obrázek)

plochonozi1plochonozi3

 Při vyšetřování se soustředíme na rozsah pohybu, který by měl být v hlezenním a subtalárním kloubu zcela normální. Jedním z důležitých vyšetření je stoj na špičkách, kdy se klenba zvýrazní a pata volně přechází z valgozity do lehké varozity. Daleko přesnější pro stanovení diagnózy je vyšetření statické na pedobarografu, kde hodnotíme u dětí otisk nohy – plantogram metoda dle Dungla.

  • Plantogram je otisk nebo obkres bosého chodidla
  • Na otisku nohy vidíme tvar chodidla a jeho zatížení
  • Plantogram ukazuje stav klenby nohy a na základě jeho hodnocení lze určit, zda se jedná o nohu normální nebo plochou

Obrázek3

N – normoplantogram – zdravé chodidlo
B 1 – podélná klenba pokleslá, ale patrná (písmeno B značí šířku broad) – na obr. I – ploché chodidlo
B 2 - mizí podélná klenba – obr. II – ploché chodidlo
B 3 – mediální klenba je konvexní, pata ve významné valgozitě – Obr. III – ploché chodidlo

Testů na vyhodnocení plantogramu a měření je spousta (Smiřák, orientačně u dětí postačuje statický otisk nohy. U těžších vad provádíme vždy počítačové vyšetření nejen ve stoje, ale rovněž sledujeme funkci chodidla v chůzi, tj. v dynamice a vliv na vyšší etáže pohybového ústrojí.

Jako první opatření, kterým lze zabránit vzniku plochonoží, je zajištění přirozeného vývoje dítěte. Neklást na dítě vysoké nároky, nestavět dítě předčasně na nohy, neobouvat, pokud ještě nechodí a brát ohled na jeho fyzickou zdatnost. Poskytnout noze prostředí pro přirozený vývoj. Pokud již dítě chodí, tak volit procházky úměrně k jeho možnostem.
Pro děti volíme pouze kvalitní padnoucí obuv, a je-li to možné dopřejeme jim chůzi naboso v trávě, písku či jiné přirozené podložce, kde jim nehrozí poranění. U flexibilního plochonoží akcentovaného hyperlaxicitou vazů nedoporučujeme barefoot obuv. Léčba je konzervativní a dle typu deformity i mnohdy operativní (výkony na měkkých tkáních, transpozice šlach, artrodézy, kombinace a kloubní zarážky.

Vždy je třeba pamatovat, že děti mají vysoký práh bolestivosti, takže nemluví o bolesti jako takové, ale posedávají, chtějí se vozit nebo nosit, mnohdy jsou mylně označovány za líné. Úlevu jim přináší klidový režim, obklady nebo masáže nohou. Na základě vyšetření specialistou je u flexibilní dětské nohy doporučena správná padnoucí kvalitní obuv s pevnou patou vybavená vložkou (musí udržet patu v korigovaném inverzním postavení) a je zahájeno cvičení (nácvik správné chůze, odstranění myostatických kontraktur, pasivní strečink, dále redukce váhy).

MUDr. Marie Součková, primářka Lékařského podiatrického centra Praha

 

Lékařské podiatrické centrum

map marker 2 16   Maiselova 25/4, Praha 1, 110 00
phone 68 16   tel.: 734 246 970 (Podiatrie)
 phone 68 16   tel.: 724 294 436 (Pedikúra)
     

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Platba je možná pouze v hotovosti!

MUDr. MARIE SOUČKOVÁ- PODIATRIE A ORTOPEDIE - idatabaze.czOrtopedické ordinace, ortopedie - idatabaze.cz

Spolehlivá firma (MUDr. Marie Součková)

Ordinační hodiny

Po

Út

St

Čt

8:00 - 14:30

8:00 - 17:30

7:00 - 14:30

8:00 - 12:30  13:30-18:00

7:00 - 12:00

 

 

 

 

Dárkový poukaz

poukaz 2023 1500